ΑΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»


Το 1908, πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Νέα Αγχίαλο από την Ανατολική Ρωμυλία έφεραν μαζί τους το μεράκι της αμπελουργίας και 10 χρόνια μετά ίδρυσαν συνεταιρισμό, που έκτοτε δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων (κρασί, αποστάγματα κ.ά.). Από το 1988 ο Συνεταιρισμός μεταφέρεται σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, το 2005-2006 ο εξοπλισμός του εκσυγχρονίζεται, ενώ το 2010 ολοκληρώνεται η επέκταση της μονάδας του Αποσταγματοποιείου – Ποτοποιείου, με την οποία διπλασιάσθηκε η παραγωγική δυναμικότητα, για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση των προϊόντων του («Θεσσαλικό Τσίπουρο», με γλυκάνισο ή χωρίς). Για την παραγωγή τους, τόσο στους αμπελώνες των μελών του, όσο και στο απασταγματοποιείο, εφαρμόζονται πολλά συστήματα διαχείρισης και πιστοποίησης ποιότητας.

www.thessalikotsipouro.gr