ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΕΛΑΡΙΑ


Από το 2008 (το 2004 ως οινοποιείο), τα Διονύσια Κελάρια παράγουν αποστάγματα στην περιοχή της Κυπαρισσίας Μεσσηνίας, με τη δική τους, «μοναδική» διαδικασία απόσταξης, που έχει προκύψει από την αγάπη τους για αυτά τα προϊόντα και την επιθυμία τους για την παραγωγή ενός ανάλογου τσίπουρου, του τσίπουρου «Νταραίος». Διασώζουν έτσι την παράδοση της αποσταγματοποιίας στην περιοχή τους, η οποία έχει, όπως λένε, υποφέρει στο πέρασμα των χρόνων «με ανορθόδοξες πρακτικές του παρελθόντος, που δεν κατάφεραν όμως να ξεριζώσουν τη μνήμη της απόσταξης και την ανάγκη να επιστρέψουμε σ’ αυτήν». Παράλληλα, τα Διονύσια Κελάρια επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή επιλογή πρώτης ύλης, τόσο από τους ιδιόκτητους αμπελώνες τους, όσο και από συνεργαζόμενους.

www.dionysiakelaria.gr